Pro koho je povinné ručení určeno?

Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu vlastníkovi vozidla, provozovateli/držiteli vozidla či řidiči vozidla, tedy všem osobám, které odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla.

Jaké vozidlo je možné pojistit?

Povinné ručení lze sjednat pro tuzemské vozidlo, která podléhá registraci silničních vozidel a dále pro vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví osoby s bydlištěm, nebo sídlem (v případě právnické osoby) na území České republiky.
Nelze pojistit cizozemská vozidla, vozidla, která nemají VIN, číslo karosérie, podvozku nebo rámu, a vozidla evidovaná na pojistníka, jehož korespondenční adresa je mimo území ČR.

S provozem vozidel souvisí značné riziko vzniku závažných škod. Zákon proto vyžaduje zajištění zvýšené ochrany pojištěných osob. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je proto pojištěním ze zákona povinným. Neuzavřete-li povinné ručení, motorové vozidlo provozovat nemůžete.

Pojištění proti střetu se zvěří

Generali nabízí k povinnému ručení zdarma ochranu vašeho vozidla vůči škodám způsobeným střetem se zvěří. Pojištěna na riziko střetu se zvěří jsou všechna vozidla, která mají uzavřenu na dobu neurčitou pojistnou smlouvu povinného ručení KOMPLET a EXKLUZIV. Pojištění střetu se zvěří upravují doplňkové pojistné podmínky DPP ZVE 2011/03.

Další výhody povinného ručení

  • Bonus až 55 %
  • Bonus ve výši 27 % za první rok provozování vozidla
  • Multibonus – kopírování bezeškodních měsíců z vozidla pojištěného u Generali na další osobní a užitková vozidla klienta nebo manžela/manželky klienta
  • Sleva na první pojistné období ve výši 5 % pro zkušené řidiče, kteří mají nárok na 132 a více měsíců bezeškodního průběhu pojištění pro produkty Základ a Komplet
  • Sleva za frekvenci placení v případě sjednání povinného ručení na dobu neurčitou
  • Sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP
  • Sleva 5 % na produkty pojištění kasko/kasko Retro
  • Možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (Allrisk)
  • Řada doplňkových pojištění za výhodných podmínek (pojištění skel, úrazové pojištění řidiče, řidiče a dětí přepravovaných v autosedačkách, všech sedadel vozidla, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany, TOP Assistance)

Varianty povinného ručení

Rozsah služeb POV Základ POV Komplet POV Exkluziv
Limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 100/100 mil. Kč
Asistenční služby vybraná služba je zahrnuta v daném produktu vybraná služba je zahrnuta v daném produktu vybraná služba je zahrnuta v daném produktu
Rozšířené asist. služby vybraná služba je zahrnuta v daném produktu vybraná služba je zahrnuta v daném produktu
Pojištění střetu se zvěří vybraná služba je zahrnuta v daném produktu vybraná služba je zahrnuta v daném produktu
Náhradní vozidlo vybraná služba je zahrnuta v daném produktu
Úrazové pojištění řidiče vybraná služba je zahrnuta v daném produktu
Certifikát vybraná služba je zahrnuta v daném produktu

 

Formuláře ke stažení:

Záznam o dopravní nehodě

Prohlášení poškozeného

Hlášení pojistné události
z pojištění motorových vozidel

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel

Doplňkové
pojistné podmínky pro pojištění vozidla při střetu se zvěří

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel – Asistenční služby